BPT Binnenbijster

Samen voor een veilige buurt

Het team van BPT Binnenbijster

 Het BPT is een informele organisatie van vrijwilligers.  

Coordinator:

Rene van de Grint 

Plaatsvervangend coordinator

Johan Broeders

Penningmeester

Koen van Gijzel

Websitebeheer

Piet van Ool

Straatvertegenwoordigers

Genoemd in de brief van de opstart van het BPT

De coordinator stuurt het BPT aan. Hij is ook degene die namens het BPT in (direct) contact staat met politie en gemeente. 

Een straatvertegenwoordiger zorgt ervoor dat de bewoners van zijn straat op de hoogte worden gesteld van activiteiten van het BPT, helpt mee actviteiten op te zetten en kan meldingsformulieren ontvangen om door te spelen aan de coordinator. Heb je interesse neem dan contact op. Veel tijd zal het je op jaarbasis niet kosten. 

We vermelden hier voor welke straat een straatvertegenwoordiger bekend is en waar we nog aanvuling zoeken: 

Straat

Straatvertegenwoordiger

Leeuwerik

2 benoemd

Watersnip

1 benoemd, nog 1 gevraagd

Kemphaan en Rietzanger en Roerdomp

1 benoemd, nog 1 gevraagd

Goudplevier en Geelgors

6 benoemd

KoperWiek en Stationslaan

0 benoemd, 2 gevraagd

Wulp en Tureluur

1 benoemd. nog 1 gevraagd

Het werkingsgebied van BPT Binnenbijster is af te lezen op onderstaande plattegrond: